Jazykové kurzy - Jablonec nad Nisou Potřebujete se domluvit v zahraničí? Chtěli byste si zvýšit svou jistotu v zaměstnání? Rádi byste si ve škole zlepšili své jazykové znalosti? Nebo jen chcete oprášit, co jste kdysi uměli?

Jazykové kurzy ANGLIČTINA

ZAČÁTEČNÍCI  |  MÍRNĚ POKROČILÍ  |  POKROČILÍ I.  |  POKROČILÍ II.  ]

ZAČÁTEČNÍCI

 • kurz je určen úplným začátečníkům bez předchozích znalostí
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY ELEMENTARY – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v anglickém jazyce
 • představování se, orientace na ulici a ve městě, konverzace v restauraci, bydlení, denní režim a volný čas
 • výuka 7. lekcí učebnice, písemná opakování po každé lekci, procvičování frází každodenního života

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, od 6. lekce i v minulém čase, způsobové sloveso CAN
 • zájmena osobní, přivlastňovací
 • číslovky, určování času, dny, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a jednoduché konverzace, kterou budou účastníci kurzu schopni využít v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit anglicky, i když je jasné, že anglicky dokonale neumíme
 • angličtina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]

MÍRNĚ POKROČILÍ

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy z kurzu pro začátečníky - podklady z učebnice HEADWAY ELEMENTARY (1.-7.lekce)
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY ELEMENTARY – učebnice & pracovní sešit, CD, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro úvodní konverzaci v anglickém jazyce
 • představování se, orientace na ulici a ve městě
 • konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech
 • na letišti a na nádraží
 • oblečení, vzhled, charakterové vlastnosti
 • bydlení, denní režim a volný čas, počasí, úryvky z literárních žánrů

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, budoucím, v minulém a od 14. lekce v předpřítomném čase, způsobové sloveso CAN, SHOULD, MUST
 • zájmena osobní, přivlastňovací a pádová, zájmena SOME a ANY, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • číslovky, určování času
 • dny, datum, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků
 • podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a jednoduché konverzace, které vycházejí z  podkladů učebnice HEADWAY ELEMENTARY 1. – 14. lekce
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit anglicky, i když je jasné, že anglicky dokonale neumíme
 • angličtina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]

POKROČILÍ I.

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy učebnice HEADWAY ELEMENTARY
 • je určen falešným mírně pokročilým, kteří se již v angličtině věnovali
 • gramaticky se věnuje angličtině od začátku, vychází z toho, že určité základy jazyka zájemce o kurz již má, je zaměřen na větší samostatnost a schopnost reagovat na zvolené téma
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE – učebnice & pracovní sešit, CD, video materiál, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro konverzaci v anglickém jazyce
 • představování se, orientace na ulici a ve městě
 • konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech, na letišti a na nádraží, cestování
 • oblečení, vzhled, charakterové vlastnosti
 • bydlení, denní režim a volný čas, počasí
 • úryvky z literárních žánrů a texty z každodenního života
 • video - DVD ukázky dle dané tématiky

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, v minulém, v předpřítomném a v budoucím čase, způsobová slovesa CAN, WILL, SHOULD, MUST, WOULD
 • zájmena osobní, přivlastňovací a pádová, zájmena SOME a ANY, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • číslovky, určování času
 • dny, datum, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků
 • podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • gramatika HAVE & HAVE GOT, What… like?, LIKE DOING & WOULD LIKE TO DO

Cíl výuky

 • zvládnutí základních gramatických jevů a konverzace, které vycházejí z podkladů učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 1. – 6. lekce
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit anglicky, i když je jasné, že anglicky dokonale neumíme
 • angličtina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]

POKROČILÍ II.

 • kurz navazuje na znalosti a gramatické jevy učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE (1.-6.lekce)
 • kurz je zaměřen na konverzaci témat z každodenního života, gramatika je doprovodným jevem, vychází z podkladů 7. – 12. lekce
 • výuka je pravidelně doplňována video - DVD materiálem zaměřeným na procvičení a porozumění dění z každodenního života
 • výukový materiál: učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE – učebnice & pracovní sešit, CD, videomateriál, DVD, internet, doprovodné kopie k procvičování gramatiky a každodenních frází

Témata výuky

 • otázky, odpovědi a fráze z každodenního života pro konverzaci v anglickém jazyce
 • orientace na ulici a ve městě, konverzace v restauraci, hotelu, v obchodech, na letišti a na nádraží
 • cestování, bydlení, denní režim a volný čas, počasí
 • oblečení, vzhled, charakterové vlastnosti
 • úryvky z literárních žánrů a novin, texty z každodenního života
 • o životním prostředí, o politice, vynálezech, mimozemských civilizacích a významných historických událostech
 • video - DVD materál, internet - dle potřeby a zájmu studentů

Gramatické jevy

 • časování sloves v přítomném, v minulém, v předpřítomném a v budoucím čase
 • způsobová slovesa CAN, WILL, SHOULD, MIGHT, MUST & HAVE TO
 • zájmena osobní, přivlastňovací a pádová, zájmena SOME a ANY, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • číslovky, určování času - dny, datumy, měsíce, roční období, názvy zemí a jejich příslušníků
 • podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • gramatika HAVE & HAVE GOT, What… like?, LIKE DOING & WOULD LIKE TO DO, USED TO
 • trpný rod, podmínkové věty s "IF…"

Cíl výuky

 • zvládnutí gramatických jevů a konverzace, které vycházejí z podkladů učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 6. –12 . lekce
 • využití těchto znalostí v praxi či na dovolené
 • ztráta zábran mluvit anglicky, i když je jasné, že anglicky dokonale neumíme
 • angličtina v každodenní praxi: v obchodě, kavárně, na prázdninách či dovolené, při cestování či jednoduché obchodní komunikaci

Nahoru  ]